Våra Tjänster

Ventilation och Processfilter

Vi har ett välbeprövat koncept för service och underhållsarbeten på ventilationsanläggningens alla delar dvs. rengöring av aggregat, filter och kilremsbyte, smörjning, tätning, justering etc. Vi installerar tryckfallsmanometrar och kan därför på ett snabbt och säkert sätt utläsa när det är dags för filterbyten, och kan därför optimera driften av er klimatanläggning. Efter avslutat servicebesök skriver vi en utförlig servicerapport för att underlätta er dokumentation. Kontakta oss för mer information.

Kyla och luftkonditionering

Vi utför service och underhållsarbeten på kylanläggningens alla delar för att säkerställa anläggningens drift och förlänga dess livslängd. Servicearbetet innefattar bl a statusbedömning, injustering, oljetest, byte av förbrukningsmaterial, rengöring etc. Efter varje servicebesök registerför vi era aggregat digitalt och lämnar komplett servicerapport. Ombyggnationer eller helt nya montage är inget problem. Våra tekniker har lång erfarenhet av såväl dimensionering som montage och idriftsättning av centralkylesystem. Vi utför lagstadgade Periodiserade läcksökningar och förser er med årsrapportering för köldmedieanmälning till kommunens miljökontor. Alla aggregat förses med skylt där all relevant information redovisas på ett tydligt sätt, och dessa registreras på er anläggning i vårt digitala system för kylservice. Kontakta oss för mer information.

Värmepumpar

Vi utför service och installationer av alla typer av värmepumpar. Vi är märkesoberoende, och kan välja fabrikat och modell helt utifrån ert enskilda behov, oavsett om det gäller underhållsvärme till sommarstugan, eller fastighetsvärmepump till ett flerfamiljshus eller en industri. Vi sköter även garantiregistreringen och återkopplar till er när det är dags för service, allt för att ni ska kunna känna er trygga med er värmelösning. Kontakta oss för en gratis offert!

Behöver ni serviceavtal?

Kontakta Oss

Vi utför:

  • Service av komfortventilation och luftkonditionering
  • Service av kyl- och frysanläggningar samt värmepumpar
  • Service av processventilation och processfilteranläggningar
  • Luftmätning och injustering, samt OVK-besiktningar
  • Periodiserade läckagekontroller, samt digital registerföring

mitsubishi daikin innova