Hög kompetens och Lokal närvaro

Temico AB är ett serviceföretag som utför arbeten inom ventilation, processfilter, komfort- och industrikyla, värmepumpar och automatik. Vi installerar, reparerar och underhåller er fastighetstekniska utrustning så att ni alltid har det bästa klimatet för er verksamhet. Vår målsättning är att utveckla en långvarig relation med er, våra kunder.

Företaget startades i av Rolf Andersson i Halmstad 1992 då han och kollegan Andrzej Bielak beslutade sig för att börja arbeta på egen hand. Idag ligger vårt huvudkontor i Höganäs dit vi flyttade år 2000, och vi har även en filial i Ängelholm sedan 2016. Vi vill finnas där våra kunder finns.

Våra kunder är främst industri, jordbruk, kontor, butiker och professionella fastighetsägare, men vi har även ett stort antal privata fastighetsägare i vårt kundregister.